Nacházíte se: Úvod » Měkké dovednosti » Efektivní komunikace

Efektivní komunikace

Cíl:

Umět aplikovat teoretické i praktické zásady komunikačního procesu a vhodně využít optimálního stylu komunikace ve své profesi.
 

Obsah:

 • Terminologie, vymezení pojmů
 • Komunikační proces,
 • Rozbor jednotlivých složek komunikace,
 • Neverbální (řeč těla - mimika, proxemika, haptika, posturologie, gestika, kinezika, úprava zevnějšku),
 • Verbální (mluvený i písemný projev, metody správného kladení a využití otázek),
 • Paraverbální (intonace, tón, hlasitost, rychlost řeči, výslovnost, pomlky, slovní emboly),
 • Sociální percepce,
 • Kladení otázek,
 • Komunikační styly,
 • Rozvoj komunikačních dovedností a jejich aplikace v modelových situacích i reálných konkrétních podmínkách a problémech účastníků, rozhovor, zpětná vazba,
 • Emoční inteligence a komunikace.

Cílová skupina:

NLZP


AKTUALITY:
VIII. konference SESTRA V PRAXI
07.07.2015
Dne 29.5.2015 jsme se účastnili VIII. ročníku konference SESTRA V PRAXI... V rámci konference byl také představen projekt „Systém kontinuálního vzdělávání pro zdravotnický sektor Olomouckého kraje“, Více informací na http://elearning.zdravotniciolomouc.cz
PSYCHIATRIE PRO PRAXI - X. konference ambulantních psychiatrů
14.12.2014
Dne 27.11.2014-28.11.2014 jsme se účastnili již XI. konference ambulantních psychiatrů, která se konala v Clarion Congress Hotel Olomouc.
VII. KONFERENCE SESTRA V PRAXI
03.06.2014
Pokud se chcete seznámit s naším projektem „Systém kontinuálního vzdělávání pro zdravotnický sektor Olomouckého kraje“, zúčastněte se VII. KONFERENCE SESTRA V PRAXI, která se koná ve čtvrtek 19. 6. v Regionálním centru v Olomouci.
Úspěšné ukončení projektu
07.01.2014
Projekt „Systém kontinuálního vzdělávání pro zdravotnický sektor Olomouckého kraje“ byl dne 1.1.2014 úspěšně ukončen.
Archiv aktualit
© 2023 Systém kontinuálního vzdělávání pro zdravotnický sektor Olomouckého kraje
realizace: tizzi.cz, mapa webu, RSS aktualit RSS aktualit